FANDOM


M H Van Dusen, “ Syria: Downfall of a Traditional Elite”

זמן : שנות ה 40 עד אמצע שנות ה 60 של המאה ה - 20. מרחב : סוריה סוגיות : האליטה החדשה - התפתחותה, אופייה, תחומי המקצוע של חבריה, מסגרת הפעילות הפוליטית שלה, התפתחות קונפליקטים באליטה, השקפותיה מול השקפות האליטה המסורתית. עליית מפלגת הבעת' לשלטון : רקע הסטורי.

האליטה הפוליטית החדשה אופי האליטה : האליטה החדשה שחקה תפקיד קטן במערכת הפוליטית של שנות ה 40, 50 אך לאחר עליית מפלגת הבעת' לשלטון בשנות ה60, דאגה לשינוי חברתי כלכלי של פני סוריה. מטרת האליטה היה להביא לקיצה של האליטה המסורתית וזאת על ידי לאומיות, סוציאליזם, כינון רפורמות וסילוק יריבים. הכלי העיקרי לשם כך היה מפלגת הבעת' והקצינים.לאליטה זו הבדלים אך גם קווי דמיון עם האליטה המסורתית.

האליטה החדשה היתה גדולה יותר מהמסורתית, פעיליה הגיעו מכל שכבות האוכלוסיה. היו בה גם אנשים מרקע סוציו אקונומי נמוך, וגם משכילים. כללה משפחות מסוגים שונים- ממעמד הביניים הנמוך, שבאו בעיקר מהכפרים, מהעיירות יותר מאשר מן הערים הגדולות. במשך המאות חל שינוי דרסטי במספר התיכונים .מ20 תיכונים בשנים של לפני המהפכה גדל המספר ל 200 לאחריה. דבר שמלמד על התפתחות תחום החינוך במדינה. סוגי המקצועות: בעוד האליטה הישנה הכילה בעלי מקצוע מתחום: המשפטים, המסחר, העסקים, החקלאות, האליטה החדשה קיבלה לשורותיה 1) מורים 2) קציני צבא. הילדים למדו 9 שנות לימוד.לאחר מכן הוכשרו כמורים ועבדו בכפריהם כמורים. במקביל עזרו למשפחתם לתחזק את משק הבית, בחקלאות ובעסקים אחרים. כשנכנסו אנשים אלו למסגרת הצבא, קיבלו הכשרה נוספת ומשרתם כמו גם פרנסתם היתה מובטחת. לראייה, עד שנת 46' מספר הקצינים ששרתו היה 200 ולאחר שנה זו מספרם הוכפל יותר מכפליים. חברי האליטה, מוצאם :כפריים בעיקרם, באו מעיירות, משכבות הביניים הנמוכות, איכרים, היו אלו אשר סיימו ראשונים לימודיהם בתיכון, הפכו לקצינים, נשאו משרות ממשלתיות בכירות, זאת, בשונה מאנשי האליטה המסורתית שבעיקרם הגיעו מן הערים הגדולות מהשכבות העשירות באוכלוסייה. העיר נתפסה בעיני האליטה החדשה כחולייה מקשרת בין הכפר לעיר הבירה.אנשים עברו לעיר עקב צרכים כלכליים או כי רצו חינוך טוב יותר. אליטה זו הכילה כח צבאי של קצינים.קציני מילואים, קצינים, משכילים.עד שנת 46' היו הקצינים ממעמד גבוה ולא באו מן הכפר, מצב זה השתנה לאחר 46'. הקבוצה השנייה של חברי האליטה היתה המורים. הרקע מקביל לזה של הקצינים.המורים הם אלה שבטאו את השינוי החברתי בסוריה לאחר עצמאותה. הקבוצות הפוליטיות הראשונות של האליטה: החלו דרכן בשנות ה 40 המאוחרות.היו פעילות בתיכונים בראשן מורים שחיזרו אחר תלמידים ממעמד הביניים הנמוך או אחר בני איכרים. כך, לקראת שנות ה50 לא היה אחד כמעט שלא נחשף לרעיונות של מפלגת הבעת' . תהליך זה הנציח את רעיון הרגיונליזם = רעיון האיזוריות. כלומר - נוצרו פרברים בעלי פעילות פוליטית עניפה שנשמרה בסודיות.היא הולידה דור פוליטי חדש שנתקל לראשונה ברעיונות חדשים ועם הזמן גם הזדהה עימם. מסגרת הזמן של האליטה:שונה מזו של המסורתית. עסקה מעט בלאומיות, ויותר בתחומים כלכליים חברתיים. נוצרה אווירה קשה בשנות ה50' לאחר תבוסת 48' ואכזבה של האליטה החדשה מן הפרלמנט הישן: אכזבה מן התבוסה ומאזלת ידם של אנשי הפרלמנט לשקם את סוריה. תפקידם של בני האליטה החדשה, קצינים ממעמד הביניים הנמוך, היה, לשחק תפקיד מפתח בכל ארוע פוליטי או צבאי החל משנת 54'. קצינים צעירים החליפו את הוותיקים ובשנת 63' הם אלה שגרמו לבסוף לעליית מפלגת הבעת' לשלטון. יש לציין שבתוך האליטה החדשה לא היתה התפצלות צבאית אזרחית, והקשרים החזקים בין חבריה נוצרו עוד בבית הספר התיכון. כמו כן ניהלה האליטה קשרים עם מנהיגים, בני מעמד הביניים, וההדדיות בין שני הצדדים נשמרה עד שנות ה 50' ותחילת שנות ה 60'.

מסגרת הפעילות הפוליטית של האליטה החדשה האליטה החדשה היתה מעוניינת בקיום פעילות פוליטית באזורי הכפר ונסתה להשיג זאת בכמה אופנים : 1) התחשבות בצרכים ובשאיפות של האיכרים - רפורמות בחלוקת האדמות , נושא שהפך לעיקרי בדיוני הממשלה. 2) השתלבות - גברים שהגיעו מרקע כפרי השתלבו במפלגות המקומיות והלאומיות. 3) תושבים כפריים עברו בהמוניהם אל הערים הגדולות בחפשם אחר תעסוקה טובה יותר ובריחה מן המציאות הקשה שבכפר.

העוני והמחסור בפיתוח הכפרים בסוריה דומה למצב של מדינות ערביות רבות. ההבדל הוא שבסוריה יש מגוון גדול בסוגי האזורים הכפריים : מדבר, ערבות, מישורים, הרים. אזור הררי לדוגמא : לדקייה, ששם ניכר מחסור בתשתיות, עוני , נחשב לאחד האזורים המוזנחים והבלתי מפותחים ביותר בסוריה. גם באזור חמה וחומס היו קשיים אך לא כמו בלדקייה. למרבה האכזבה, החיים לאחר עצמאותה של סוריה לא השתנו ברוב הכפרים. קצינים צרפתיים הוחלפו בידי מפקחים ושוטרים כפריים, תושבי הכפר עדיין עסקו בחקלאות איכרים עבדו בחלקות בעלי האדמות. בשנות ה 70' החליטה ממשלת סוריה לכונן רפורמות בסוגגית הכפריים. רפורמות אגרריות, חוקים בתחום החקלאות, הדרכת מפעלים, שרותי בריאות, רפורמות רפואיות לאומיות, קידום החינוך, הסדרת תשתיות מים וחשמל. לפני שנות ה 70' (בשני העשורים הראשונים בהם כיהנה הממשלה), לא עסקה הממשלה בענייני הכפריים כי אם בנושאים אנטלקטואלים, חמריים, שקשורים לערים הגדולות, והכפרים נותרו באותו מצב כשהיו. נציגי הממשלה דאגו לקידומם האיש וטיפלו רק באזור הכפרי הספציפי ממנו הגיעו ולא נתנו דעתם על הכפרים האחרים.

ארגונים פוליטיים : בשנות ה 50' המאוחרות היתה מעורבת האליטה החדשה בפעילות שני ארגונים פוליטיים שייצגו את מפלגת האיחוד הלאומי בסוריה, שנוצרה בין 58' ל 61' בשיתוף עם מצריים וכוחות המוקאוומה והשועובייה. ארגון פרה צבאי שנוסד ב 57' כשסורים רבים חשו מאויימים על ידי כל אחת מ3 המדינות השכנות לה. כוחות אלו שחקו תפקיד חשוב בפוליטיקה הסורית כי לא השתייכו לאף אחד באופן אישי. המנהיג הראשי של ארגונים אלו טען כי המטרה העיקרית היא:

1)להוביל את סוריה ותושביה להגנה על מולדתם.

2 )לכונן איחוד מערבי. מאז שנת 57' נשאר מבנה זה של ארגונים זהה. זאת משום שהמפלגה ייצגה עמדות מזרחיות של כל העולם הערבי: אחדות ערבית, הגנה לאומית. בנוסף לכך המפלגה היתה מאורגנת באופן כזה שהתא הפוליטי בכפר לא פעל תחת הוראות מהשלטון המרכזי, זאת עד ל-1960, אך מאז חשיבות המרכז עלתה. חשיבות מפלגת האיחוד הלאומי היא בכך שגרמה להתעניינות פוליטית מצד אנשים שקודם לכן לא נחשפו לה.למרות שמשך כהונתה היה קצר ולא נטלה חלק בהחלטות מכריעות, אלפי הסורים שהצטרפו לשורותיה ייצגו פן חדש בחברה. היו אלו אנשים רבים במספר, כפריים ומפוצלים גאוגרפית . ניתן לאמר כי ביניהם נתגלו קונפליקטים רבים יותר מאשר בקרב האליטה המסורתית.

קונפליקטים בקרב האליטה החדשה

בעוד הקונפליקטים בקרב האליטה המסורתית היו על חילוקי דעות, הקונפליקטים של האליטה החדשה נתגלו על בסיס אדיאולוגי ונושאים אשיים. ליתר הרחבה, האליטה המסורתית נחלקה בדעותיה באשר לשינויים פנימיים כמו חינוך, חוסר אמון אזרחי צבאי.היא היתה בנויה  על בסיס מכניזם של חיפוש פשרה במדניות שלה ובבעיות ארגון שלה ונמנעה מלפתח קונפליקיטים בתוכה -  שאפה לאיזון.החדשה לעומת זאת, התמודדה עם חילוקי דעות כמו – התחייבות אידיאולוגית למפלגה זו או אחרת, שהתבטאה לדוגמא בקונפליקט שבין חאפז אל אסד לבין סאלח ג'דיד, שניהם קצינים עלווים מרקע דומה, אך נחלקו בדעותיהם באשר להתחייבות אידיאולוגית וקשרים פוליטיים באזור לדקייה. המשותף לשתי האליטות הוא הקונפליקט על התחייבות אידיאולוגית. ההבדל בין השתיים היה הסבירות לפיצול המפלגה בשל הקונפליקט -  אצל אליטה החדשה הסיכון גבוה יותר.

חלוקת הקצינים בתוך האליטה החדשה: נחלקו ל 4 קבוצות קצינים : 1)שתי קבוצות שהיו מאוחדות על ידי התחייבות זו לזו. קציני השוואם יחד עם ה SSNP

2)שתי קבוצות מורכבות מאוד בזמנים של נאמנות. מפלגת הבעת' וקבוצת "האיחוד".

שתי הקבוצות הראשונות התמוטטו בין השנים55' 56' 62' 73'. שתיים השניות התקדמו תוך כדי עימותים שגרמן לחבריהם לאבד את אמונם בהם. הקונפליקט הפנים אליטי האידיאולוגי החשוב ביותר היה בין הSSNP למפלגת הבעת'. היה זה על בסיס מדניות ונושאים אשיים.הקונפליקט התפרץ על רקע הרצח של קצין סוני ממעמד הביניים, על ידי עלווי השפעת הקונפליקט: א) תגובת האוכלוסייה הצעירה - קצינים ממעמד הביניים הנמוך – היו בעלי מוטיבציה אידיאולוגית נגד הSSNP . קצינים אלו שאפו לסלק כל מה שהיא מייצגת. ב) סיעות הפכו מעורבות בשני צידי הוויכוח, מגורמים אישיים דתיים ואידיאולוגים. ג) קבוצות שונות באוכלוסייה התאחדו נגד הSSNP : קצינים שונים מהעיר חמה ועוד. כתוצאה מכך התחברו הSSNP עם העלווים בצבא ונמנעה מצידם פעילות פוליטית בפומבי למשך שנים .

השפעת האיחוד עם מצריים : זמן קצר לאחר התגבשות האיחוד הלאומי עם מצרים ב 58, נוצר סדק בקרב האזרחים ובקרב קציני הצבא.חלק מהקצינים עברו למפלגה הקומוניסטית ושלוש קבוצות של קצינים חשובים מדמשק ממפלגת הבעת' ומהאיחוד היו עדים לשינויים צבאיים. 1)האיחוד עם מצריים השפיע על קצינים מדמשק להתארגן מחדש. חיכוכים בין איזוריים ועירוניים כפריים הופיעו בעת איחוד זה. הקצינים רצו להפיל את האיחוד משום שהשפיע לרעה על דמשק הבירה - היא הפכה למרכז של פרובנציה . אליטה זו התקשתה בהשגת תמיכת הממשלה בין 61' ל 63' ונתפסה בתור קבוצה עם דרישות רבות מדי מן האליטות המסורתיות. 2)האיחוד עם מצרים השפיע גם על מפלגת הבעת'. קציני המפלגה נשלחו לעבוד באזורים מרוחקים במצרים עקב האיחוד עימה, ובבוא הזמן יצרו לעצמם וועדה צבאית סודית. שאיפתם היתה להשיב את מפלגת הבעת' לשלטון, מאחר שהובסה. כמו כן שאפה וועדה זו להגדיר מחדש את יחסי הקצינים למפלגה וכן את תפקידם של הקצינים במהפכה.

השקפה פנים אליטית - סיכום א) האליטה המסורתית הכליה בתוכה שתי דרגות בעוד החדשה היתה קבוצה אחת בפני עצמה. בין השתים היו הבדלים אך המשותף להן הוא גישתן ומעורבותן התהליך הפוליטי. ב) האליטה המסורתית מצומצמת, מקורה בעיר או עיירה, עם רקע סוציו אקונומי מסויים, עם מונופול וקרבה לתנועות לאומיות עוד לפני תקופת מלחמת העולם הראשונה.הקבוצה השנייה בתוך אליטה זו פחות עשירה, בידיה פחות קרקעות ורקע חינוכי מעורב. ג) האליטה החדשה שונה מהמסורתית על שום גודלה הרב, מקורה בעיירות ובשכונות, מעורבת בבירוקרטיה, חקלאות, עסקים, היו בתוכה אנשים אשר עבדו כמשרתים של בעלי האדמות, אנשים ממעמד סוציו אקונומי נמוך ביותר. ד) האליטה המסורתית השתלבה בפוליטיקה כשבידיה רקע מקצועי נרחב מתחומי המשפטים, המסחר, העסקים. האליטה החדשה נכנסה לפוליטיקה מרקע מקצועי צבאי או שאנשיה הוכשרו כמורים - שני תחומים בלבד שאפשרו קידום עם עצמאותה של סוריה. ה) ההתחייבות הפוליטית של האליטה המסורתית התבססה על השתייכות ונאמנות של איזוריות, קשרים חברתיים כלכליים, דת, ופחות אידיאולוגיה. ההתחייבות הפוליטית של האליטה החדשה היתה יותר מורכבת - התבססה על צדק חברתי, נקמה נגד האליטה המסורתית בסוגיית החינוך, פיתוח הכפר, התחייבות לשינויים פוליטיים וחברתיים. שתי האליטות דבקו בפרלמנט.האליטה החדשה רצתה שלטון מפלגה אחת. ו) יש להבחין בשלוש תקופות של עצמאות בסוריה בכדי להבין את השינוי שארע בה : 1) 1946 עד 1954 - שלטון האליטה המסורתית בפוליטיקה. 2) 1954 עד 1956 - תחרות בין האליטה המסורתית ובין האליטה החדשה והתפתחות קונפליקט בין השתיים. 3) 1956 - האליטה החדשה משיגה את השלטון.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.