Middle East Modern History
Advertisement

The Making of a Capital: Amman, 1918-1928 Eugene L. Rogan • גם תחת השלטון העות'מאני וגם תחת השלטון הבריטי שירש אותו, היו הערים בעבר-הירדן כפופות לחסותה של דמשק. עם הענקת המנדט על עבר-הירדן לבריטניה החלו להיבנות היסודות בעבר-הירדן לבניית-מדינה. הבריטים חיפשו דרכים לנתב את האזור למנהל-עצמי ושלחו קצינים זוטרים לערים השונות לשם ייעוץ למקומיים. הנטייה הבריטית הראשונית הייתה להפוך את אל-סאלת לעיר המנהל הראשית משום שהייתה העיר הגדולה ביותר, הייתה בה קהילה פרוטסטנטית ניכרת ונותרו בה מוסדות שלטוניים מימי העות'מאנים. • במפתיע, הפכו הבריטים את עמאן, כפר צ'רקסי קטן, להיות לבירתם בסוף שנת 1921. רוגאן טוען במאמר כי העדפתה של עמאן נבעה מתוך ההכרה בצורך כי הבירה תהיה מרכזית וההבנה כי עמאן מרכזית יותר מאשר אל-סאלת והיא תשמש טוב יותר כבירה. עוד דן רוגאן בסמליות של מיקום וצורת הבנייה בעמאן כסמל לסמכות המדינה. • בניית הבירה: כל עוד נשלט עבר-הירדן ממחוז ירושלים, היוותה אל-סאלת בירת-מחוז מתבקשת, משום שהדרך בינה לבין י-ם הייתה ציר מסחרי ותחבורתי חשוב בין שני עבריו של הירדן ומשום שהפכה להיות מרכז מנהלי, תרבותי ומסחרי בשלהי השלטון העות'מאני באזור. עמאן גם היא הפכה למוקד התרחשויות, בעיקר עם חיבורהּ למסילת הברזל החג'אזית. עמאן הלכה והתפתחה עם חיבורה למסילה, אך לא עלתה על כדי מחצית מגודלה של אל-סאלת, למרות היתרונות שהיו לה עקב מרכזיותה. זינוק משמעותי חל בעמאן עם הפיכתה למפקדת הגיס העות'מאני הרביעי במלחה"ע ה-I, כאשר מבני צבא רבים הוקמו בסביבותיה. ריבוי מבני הצבא שכנע את הבריטים כי היא המרכז החשוב ביותר בעבר-הירדן. למרות זאת, היו בעמאן גם מוקדים בעייתיים בעבור הבריטים: לאומנים סוריים מצאו בה מחסה, והיה על הממשלה הבריטית לאלץ אותם לעבוד עמה. באוקטובר 1920 הוחלט על הקמה של גוף של 5 קצינים ו-100 חיילים לשם שלטון זמני על עבר-הירדן. מרגע זה, ולאורך שנת 1921, הלכה עמאן והתבססה כבירת האזור של עבר-הירדן, עם ההשתלטות הבריטית על מתקני הצבא בסביבתה ועם מינויו של האמיר עבדאללה כשליט האזור המוסכם למשך תקופת ניסיון של חצי שנה. למרות כל זאת, ההנחה הבריטית בשנים אלו הייתה כי עדיין ההחלטות ימשיכו להגיע מממשלת פלסטין. המנדט העצמאי בעבר-הירדן החל למעשה כאשר הוכרז כי שטחה איננו חלק מן "הבית הלאומי היהודי" באוגוסט 1921. עם ההכרה הרשמית בשלטונו של עבדאללה ועם הפיכתו של עבר-הירדן לקולוניה לגיטימית, נוצר צורך בבירה לגיטימית לקולוניה. המרכזיות שיחקה תפקיד חשוב במקרה זה – עמאן שהייתה מרכזית ומרושתת לקו רכבת ולתחבורה אווירית, הייתה טבעית יותר להפוך לבירה. מ-31.12.1921 עברו כל מרכזי השלטון והמנהל הבריטיים מאל-סאלת לעמאן. הבריטים נטו לבחור בעמאן עקב תשתיתה הצבאית והאמיר עבדאללה משום שהצ'רקסים היו בעבורו אוכלוסייה נאמנה בארץ לא-מוכרת. היו גורמים בממשל הבריטי והמקומי ששאפו להפקיע את התואר מעמאן ולהשיבו לסאלת, אך דבר זה לא עלה בידם וב-1922 הייתה עמאן הבירה הבלתי-מעורערת של עבר-הירדן וב-1928 ניתן לכך אשרור חוקי. • המבנה של הבירה: בשנת 1920 עמדה אוכלוסייתה של עמאן על כ-5000-3000 נפש, מחציתם צ'רקסים שהיוו את התשתית ליסודה של הבירה. עם זאת, עמאן כְּבירה הייתה צנועה ביותר ב-1920 ולא היו בה מבנים בסיסיים לקיום בירה כמו בנק, מלון, בי"ס, מסגד, חשמל, טלפון, מים וכו'... כל השירותים הנ"ל נכנסו לעמאן במהלך שנות ה-20, ועדיין לא חל שינוי משמעותי בעיר בעשור הזה – מרבית מבני הממשל היו מבנים פרטיים מוסבים לצורך זה. המבנה הבסיסי של עמאן כמעט ולא שונה, לא ע"י המנהיגים ולא ע" התושבים. היו בעמאן 2 סמכויות שלטון מתחרות – הבריטים מול ההאשמים והתחרות בינן היא שהעניקה לעמאן את צביונה בשנות ה-20. עם זאת, בגלל תקציבים מצומצמים, אפשרות הפיתוח של העיר היו מצומצמות ואופייה של העיר הוענק לה ע" השימושים השונים שנעשו במבניה. • עמאן הקולוניאלית: עם ההכרה בשלטון האמיר עבדאללה, היו הבריטים מחויבים להקמת ישות קולוניאלית שאין לה גבולות מוגדרים ולא עבר שלטוני ברור. במצב זה, הייתה הכרחית הקמתו של מרכז שלטוני – עיר בירה. הנטייה הראשונה היא לכונן ביטחון במדינה, או למעשה, הגבלה של פעולות הבדווים מול הסוחרים העירוניים. הבירה הקולוניאלית הייתה מרוכזת יותר באזור המנהלי של מארכּה מאשר בעמאן עצמה. הדגש החשוב עבור הבריטים היה בשימור מבני הצבא והמנהל, בשיקום קווי התחבורה ושדה התעופה ובהקמת מוסדות פיקוח ומנהל חדשים. למעט פיתוח התשתיות, כמעט ודבר לא נבנה בעמאן בעשור הראשון להיותה בירה. בין 19221 ל-1924 ישב האמיר עבדאללה במעון מזרחית לעמאן ולא במעונו בעמאן עצמה, אותו העניק לבכיר בריטי. היה בכך כדי להעיד כי האמיר שואף בלבו לשלטון בסוריה ולא בעבר-הירדן. אולם, עם התחזקות מעמדו בעמאן ועם הפיחות בסיכוי לתפיסת שלטון האשמית בסוריה, היה חייב עבדאללה להפגין את נוכחותו בבירתו החדשה. זאת הוא עשה ע"י בניית מבני ציבור מרשימים בעיר – מסגד עֻמַרי וארמון רע'דאן. למעט מבנים אלה ומשכן הנציבות הבריטית לא בנו ההאשמים או הבריטים מבני ציבור ע"מ לכפות את שלטונם – הם לא בנו בית-פרלמנט, בית-משפט, או אוניברסיטה אחת בעיר. מה שכן נעשה היה הצגה ראוותנית וסמלית של הסמכות ההאשמית והתמיכה הבריטית ע"י טקסים וסמלים. • טקסים ורשמיות: הן ההאשמים והן הבריטים ניצלו את מיקומה של עמאן ככיכר במפגש הרים גבוהים, לשם קידום הלגיטימציה שלהם – צעדה של האמיר עבדאללה מארמונו עד למסגד בתפילת יום שישי הייתה דגמה לכך, אך עיקר העניין היה בתצוגות צבאיות תכופות. החשש הגדול בראשית הדרך היה מהתקוממות והתמרדות נגד ההאשמים או הבריטים. חשש זה התגלה כמוצדק בשורה של התקוממויות קטנות שפרצו ברחבי המדינה, שהתלוו לאיום הווהאבי-סעודי מדרום שהחל מתקרב לעמאן הבירה. הדרך להתמודד עם החשש ולהרשים את הציבור, היה ליזום מצעדים ותצוגות צבאיות שיראו לכל את עוצמת הלגיון הערבי. למרות זאת, את האיום הווהאבי-סעודי לא יכלו מצעדים צבאיים לסלק: הלגיון הערבי היה קטן ומוגבל אך שמר על שטחים נרחבים ומכאן שיעילותו הייתה נמוכה, ולא אחת הוא איחר להגיב לאירועים. השלטון ההאשמי ניסה להוכיח לעמו כי בכוחו להגיע לאויביו ולהכריע אותם ונקט בדרך של הוצאות-להורג ראוותניות באמפיתיאטרון הרומי בעיר. השלטון הקדיש תשומת-לב ומחשבה לתכנון הטקסים בעיר ולא היה בהם מקום לטעויות. הכול היה מתוכנן והמשאבים שהוקצו לצורך הטקסים היו אדירים ומנקרי עיניים (דוגמת השימוש הנרחב בחשמל, שהיה מצרך יקר-מציאות). • סיכום: בתאריך 1.7.1927 חוותה עמאן רעידת אדמה חזקה. מניין הנפגעים ברעידה היה נמוך להפליא והעיר מלאה אוהלים ששיכנו את חסרי-הדיור במהלך עבודות השיקום. למרות ההרס הרב, הייתה עמאן עדיין הבירה. היא נבחרה בגלל מרכזיותה ותשתיתה הצבאית והמנהלית. לפני 1927, מפאת חוסר באמצעים, לא נבנה הרבה העיר וייחודה כבירה היה בעיקר ע"י טקסים וסמלים. משום כך, היה הנזק ברעידת האדמה לא רב. לאחר רעידת האדמה, עם חידוש המבנים בעיר, הייתה גם הכרה רשמית בה כבירה בחקיקה משנת 1928. אנשי העיר באותם ימים ניצלו את העיר כפי שהייתה והותירו לדורות שאחריהם לבנות אותה.

Advertisement