FANDOM


www.student.co.il/meast


Leiser, Gary/ Notes on the Madrasa in Medieval Islamic society


לכל מי שאין כוח לקרוא את כל הסיכום, אני מגיש תמצות של המאמר במשפט אחד:

מוסד המדרסה לא נועד רק לחזק את הסונה נגד השיעה, לייצר אנשי דת ופקידי ממשל ולעזור לשליט לשלוט באנשי הדת אלא גם לשמש כבתי הארחה לסוחרים, עולים לרגל ומטיילים, לייצר תעסוקה ועסקים בעיר ולתרום ליצירת החברה מוסלמית.


ולאלו שרוצים להעמיק בחומר :

המדרסה הוא אחד המוסדות החשובים ביותר בקהילה האסלאמית. החשיבות הדתית, החינוכית, הפוליטית והסוציאלית מעפילה על חשיבותם של מוסדות אסלאמית אחרים כמו בית אל-חיכמה ואחרים ורק למסגד יש חשיבות גדולה יותר בעולם האסלאם.

המאמר עוסק בצדדים הלא-פוליטיים ולא-אקדמיים של המדרסה, צדדים שלא נחקרו בעבר אבל נחשבים מעניינים, כאשר ההתרכזות היא בין המאות ה- 11 ל- 14.

המדרסה בניגוד לקולג' של היום הוא מרכז חינוכי שמלמד רק את חוקי האסלאם על פי אחת האסכולות הסוניות ותחילתה בימי הביניים. יש לציין שגם במסגדים למדו אבל בניגוד למדרסה, הלימוד במסגד הוא לא המטרה העיקרית.

יש ויכוח בין חוקרים לגבי תפקידה המקורי של המדרסה: אחדים טוענים שהמדרסה זה התפתחות של דאר אל-עילם, אחרים רואים במדרסה כהתפתחות של אחת הפונקציות של המסגד ולבסוף יש כאלו שרואים את תחילתה של המדרסה כמקום בו ישנו התלמידים שבאו למסגד. כרגע השאלה הזו נשארת פתוחה.

המדרסות הראשונות הופיעו במזרח עולם האסלאם ולמרות שהם חייבים את התחלתם לגאזנאווים הפטרונים הגדולים שלהם היו הסלג'וקים, כאשר ניזאם אל-מולק היה הפעיל שביניהם והוא זה שהקים את ה"נאזימיה". אבל, רק כשהחלו הקרבות עם מסעות הצלב, באמצע המאה ה- 12 המדרסות נפוצו בכל המדינות.

ישנן 3 סיבות להקמת המדרסה :

1. חיזוק הסונה מול השיעה - כאן יש לזכור שהמאה ה- 10 הייתה המאה השיעית והתפתחות המדרסה נועדה לחזק ולפתח את האספקטים הסוניים בדת האסלאם, בכל תחומי החיים מול השיעה, כך שהמדרסה הפכה למרכיב העיקרי במאבק זה.

2. הכשרת בירוקרטים - אנשים שלמדו במדרסה, הפכו ברבות הימים להיות שופטים או אנשי ממשל לויאליים לסונה ולשלטון.

3. על ידי מינוי הפרופסורים וסינון הסטודנטים, השלטון יכל לשלוט על חלק עיקרי באנשי הדת. השליטה הזאת התרחשה בין היתר בעזרת שימוש בוקף, שאיפשר לקבוע מי ילמד, מה ילמדו, כמה ילמדו וכיוצ"ב.

בנוסף לשלושת התחומים האלו שידועים לכולם, המדרסה שימשה לעוד כמה פונקציות כגון :

1. היותה הוסטל למטיילים, סוחרים ועולים לרגל - המדרסה פתוחה למי שרוצה להיכנס ולהקשיב לשיעורים וזה איפשר לקבוצות שונות לשהות במדרסה לאורך זמן, אם זה תוך כדי ביצוע עסקים או במהלך העלייה לרגל או סתם כמטיילים. תפקיד זה מחזק את התיאוריה שמקורה של המדרסה מהפונדק בפרס.

2. היותה בית משפט - מכיוון שחלקם של הפרופסורים היו מופתיים או שופטים, הם ניצלו את המדרסה כדי לקיים בהם משפטים.

3. למדרסה הייתה השפעה כלכלית על העיר בה היא שכנה, וזה בגלל שהיא שירתה הרבה אנשים (סטודנטים) ואלו נזקקו לתעשייה נלוות של אוכל, חומרי לימוד וכיוצ"ב…כך שבניית מדרסה איפשרה לשליט לא רק את לחזק את אחיזתו במוקדי הדת אלא גם את לחזק את התמיכה בו בקהילת הסוחרים המקומית.

4. המדרסה איפשרה לכל סוני להשיג השכלה גבוהה מבלי להבדיל ברקע שלו וזה גרם ליצירתה של החברה מוסלמית, מה עוד שיוקרת הסטודנט נמדדה בספריו ובמוריו ולכן הוא עבר ממדרסה למדרסה (מפרופסור לפרופסור) וכך הסטודנט נחשף לתרבויות אחרות, ובכך לפתח את החברה המוסלמית.www.student.co.il/meast

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.