Middle East Modern History
Advertisement

GUEYE S / TOUBA: THE NEW DAIRAS & THE URBAN DREA

העיר טובה- קבלת המערב כן/לא?:

• העיר טובה בסנגל קמה כולה על-בסיס צופי. • כצופית היא לא מקבלת את האופנה המערבית, לא את פרסום החוצות הפרובוקטיבי, אין בה חנויות לממכר אלכוהול ויש בה הפרדה ברורה על בסיס מגדרי. • יש בה שימוש נרחב באינטרנט (=יש לעיר אתר אינטרנט משלה), נעשה שימוש בסגנון בנייה מערבי, רשתות תעבורה, רדיו וטלוויזיה. • בסנגל יש חופש עיתונות יחסי ובעיתונים ישנם ויכוחים סביב הצופיות והם חלק אינטגרלי מסדר היום הציבורי. • סנגל יוצאת דופן בהיסטוריה האפריקאית, מאחר ולא היו בה כלל הפיכות פוליטיות. • סנגל החלה תהליך מודרניזציה כבר בשנות ה-70 ושומרת עד היום על שלטון דמוקרטי.


• המאמר בוחן התפתחות דהירות (קהל מתפללים). • המחבר סובר כי במורידיה יש שימוש בדהירות שונות. • המאמר עוסק בהתפתחות הדהירה ה"חיזבית טאריח'יה בשני העשורים האחרונים. • הטריקה הוקמה בשנות ה-70 במטרה לשנות את האופי הכפרי שכלל את עיקרון הציות למנהיג ועבודה. הם רצו לשנות את הצביון הכפרי הזה. • בראשית שנות ה-80 פנו לקהל המשכיל בבירה ובכך השיגו עוד כסף ותמיכה במורידיה.

ש: האם האחווה הצופית, בהתפשטותה הפכה להיות יותר עממית? ת: האחווה הצופית נכנסה לואקום שנוצר כתוצאה מכך שהמדינה לא הייתה מסוגלת לספק שירותים לכל האזרחים והאחווה הצופית הייתה המוצא היחיד שלהם.

  האחווה הצופית לא הפכה להיות יותר עממית מאחר והכוח שלה תורגם לכוח של האליטות ולא של העם עצמו. המורידיה לא חריגה מהמשטר בדפוס ההתפתחות שלה מבחינת קיפוח. לעשירים יש הכל ולעניים אין כלום.
  העיר טובה בסנגל היא עיר ייחודית שקמה על בסיס צופי ועודנה פורחת ומשגשגת.

ש: מה היחס שמגלה העיר טובה כצופית ביחס למערב? מהם אמצעי המודרנה בהם היא משתמשת ומה היא דוחה מתוך המערב? ת: 1. העיר טובה לא מקבלת את האופנה המערבית, כלומר לא נראה נשים הולכות בבגדים חשופים בעיר טובה. 2. ישנה הפרדה ברורה יותר על בסיס מגדרי כפי שהתקיים בדרך-כלל באיסלאם המסורתי באפריקה. 3. אין קולנוע, פרסום חוצות שאינו בעל צביון צנוע, חנויות לממכר משקאות חריפים (לפחות לא בגלוי). 4. ישנו שימוש נרחב באינטרנט (עד כדי כך הם פני הדברים, שלעיר טובה בעצמה יש אתר אינטרנט). השימוש במדיה זו הוא מאד נפוץ בעיר. 5. נעשה שימוש בסגנון הבנייה המערבי, ברשתות תעבורה (רכבות, כבישים), שימוש ברדיו ובטלוויזיה, שהם מיסוד כוחו של העולם הצופי בימינו. בשנת 2000, בבחירות שנעשו בסנגל, נבחר נשיא חדש למדינה בשם עבדולאי וואד. בחירות אלו זכו לתהודה ברחבי העולם. הדבר הראשון שעשה הנשיא הנבחר עם בחירתו היה להגיע לטובה בכדי לבקש ברכה מהח'ליפה (ראש האחווה הצופית) של טובה. הדעות על כך היו חלוקות. היו כאלו שתמכו בכך, והיו גם כאלה שהתנגדו לכך וטענו כי הוא מכפיף את המדינה לכוחות הדת.

  בסנגל יש עיתונות חופשית יחסית והויכוחים בעיתונים סביב הצופיות הם חלק אינטגרלי מסדר היום הציבורי בעיתונות.
  סנגל ייחודית יחסית בהיסטוריה האפריקאית, מאחר ולא היו בה הפיכות פוליטיות בכלל.

סנגל התחילה תהליך של מודרניזציה מוקדמת כבר בשנות ה-70 והיא שומרת עד היום על שלטון דמוקרטי.


  המאמר בוחן התפתחות של דהירה (מעגל המתפללים) וסובר כי באחוות המורידיה יש שימוש בדהירות שונות.
  המאמר עוסק בהתפתחות של שני העשורים האחרונים של הדהירה בטאריקה חיזבית טאריח'יה, שהוקמה בשנות ה-70 במטרה לשנות את האופי הכפרי והבלתי משכיל של הארגונים השונים.
  העיקרון שהיה קיים עד אז היה עיקרון של עבודה וציות למנהיג והם רצו לשנות את הצביון הכפרי הזה.
  בראשית שנות ה-80 הם החליטו לפנות לקהל יעד גדול יותר, גם בבירה דקר. בכך הם הפכו לדהירה מאד חזקה גם מבחינה כלכלית והגבירו את התמיכה במורידיה.

ש: האם המשמעות של ההתפשטות וההתרחבות לקבלי יעד חדשים משמעותם שהאחווה הפכה להיות יותר עממית מבחינת הדאגה לאינטרסים השונים ולבעלי האינטרסים? ת: קודם כל יש להזכיר כי האחווה הצופית נכנסה בעצם לואקום שנוצר כתוצאה מכך שהמדינה לא הייתה מסוגלת לספק מקומות פרנסה ושירותי רווחה לכל האזרחים. השייכות לגוף מוסדר וממוסד כמו האחווה הצופית, היוותה למעשה, נקודת מפלט לכל אלו שלא צלחה דרכם ושלא השתלבו בעיר או שחשו ניכור בעיר הגדולה במקום רווחה כמו בכפר ממנו באו.

  כותב המאמר עונה כי האחווה הצופית לא הפכה להיות יותר עממית וכי הכוח של האחווה תורגם לכוח של אליטות ולא של העם עצמו. טאריקת המורידיה לא חריגה בדפוס ההתפתחות שלה משאר חלקי המשטר בסנגל מבחינת קיפוח. לעשירים יש הכל ולעני אין כלום.
  מה שבולט בעיקר בטובה הוא המסגד הגדול והמפואר (הגדול ביותר באפריקה), בעוד שמולו ניתן לראות בכניסה אליו את כל החלכאים והנדכאים העומדים בחוץ ומבקשים נדבה.
Advertisement