Middle East Modern History
Advertisement

• המאמר עוסק בפקיסטן כמדינה מלאכותית, שנכבשה על-ידי הבריטים במאה ה-18, שחולקה ב-1947 מהודו כדי למנוע בעיות בין ההינדים למוסלמים. • פקיסטן היא אחת מהמדינות העניות ביותר בעולם, בכסף, באיכות חיים נמוכה, בערות, הגירה ממנה החוצה ומגוון רחב של קהילות אתניות. • הבסיס היחיד שנשאר למדינה היא הזהות האסלאמית. הם כבר לא הודים, אלא פקיסטנים-מוסלמים. • בשלבים בראשונים המדינה הפקיסטנית סוציאליסטית.

 הקולוניאליזם ראה באיסלאם האורתודוכסי כגורם בעייתי ביותר ואילו הצופי נתפס כ"משתף פעולה" עימם. כך החלו השייח'ים הצופיים לשלוט יותר באזור על-חשבון העלמא האורתודוכסיים.
 בתום התקופה הקולוניאלית, מתרחש תהליך של דחיקת הצופיות לשוליים כ"משתפי-פעולה" עם המערב.
 השייח'ים נדחקים לשוליים כיוון שאין הם מהווים כוח מאחד לכל המדינה אלא רק לויאלי.

השלבים הראשונים של דחיית הפירים (=השייח'ים הצופיים) היה לקיחת הווקף מהצופים והלאמת נכסיהם.

• הצופיות מושרשת עמוק בחברה המוסלמית, ולכן במקום להוציא אותו אל מחוץ לחוק, ניסה השלטון לשנותו ולהתאימו לרצונותיו אך ללא הצלחה יתירה. • האידיאולוגיים טענו כי הצופיות האמיתית היא רפורמציה חברתית בעוד הפירים והמורידים הם כוחות הריאקציה. בנוסף לכך הציגו את ה"וחדת אל-וג'וד", ההתייחדות עם האל, כצורך להתייחדות עם האל ללא כל צורך בשייח' ובשיוך צופי. הם ניסו גם להפוך את קברי הקדושים למרכזי רווחה סוציאלית. • המשטר הצבאי של זיה אל-ח'אן כונן משטר אסלאמי והדגיש מהצופיות אלמנטים של ציות ואדיקות, למרות שלא ראה את הצופיות בעין יפה. אחרי נפילתו פקיסטן הפכה למדינה פחות ריכוזית והצופיות מאז לעיתים נמצאת בשיא ולעיתים נופלת.

 המאמר עוסק בפקיסטן, שהיא למעשה יצירה מלאכותית. היא הייתה חלק מהמדינה ההודית עד שנת 1947, כאשר במאה ה-18 היא נכבשה על-ידי הבריטים והפכה לאורך הרבה זמן להיות ליהלום שבכתר בעיני הבריטים.
 תת-היבשת ההודית חולקה על-ידי הבריטים בשנת 1947 לשתי מדינות בכדי למנוע בעיות העלולות להיווצר כתוצאה מהמתח בין שני הזרמים הבולטים בהודו- ההינדים והמוסלמים. בחלוקת הודו לשתי מדינות, הם הפרידו, למעשה בין ההינדים, שנשארו בהודו ובין המוסלמים, שנשארו בפקיסטן.

• הנשיא הראשון של מדינת פקיסטן העצמאית הוא איוב ח'אן שנבחר לשלטון.

 פקיסטן היא אחת מהמדינות העניות ביותר בעולם כאשר מלבד זאת יש להוסיף גם איכות חיים נמוכה, בערות, הגירה נרחבת מפקיסטן החוצה, וכן את מגוון הקהילות והאמונות הדתיות-אסלאמיות הקיימות בה. על כן, לא הייתה קלה השליטה בה, והיה צורך בגורם אחד שיאחד את האוכלוסייה שלה. לכן, ועקב חוסר בזהות אחרת, נאלץ הנשיא לאחד את המדינה תחת הזהות האסלאמית, שכן היה זה הבסיס המשותף היחיד, למעשה של תושבי המדינה החדשה. הם כבר לא היו הודים, אלא פקיסטנים-מוסלמים.
 אולם, השימוש באיסלאם כדבק המאחד את כל תושבי המדינה הפקיסטנית העצמאית, הייתה בעייתית עקב השוני הרב שבין העדות השונות, האופי הלשוני השונה והן מבחינת אוריינטאציה דתית.
 ברגע שאנו קובעים את ה"זהות האסלאמית" כזהות העיקרית בפקיסטן, אנו יכולים להביא בכך את המדינה לכדי הגדרתה כמדינה דתית-מוסלמית ובכך בעצם למדינת-הלכה שבה אנשי הדת הם השליטים.
 בשלבים הראשונים שלה, המדינה הפקיסטנית התיימרה לפחות להיראות, אך גם להיות סוציאליסטית, אך בהמשך המצב השתנה.
 כל עוד האיסלאם היה כלי קיבול ריק של המדינה הפקיסטנית, הוא לא היה אסלאמי במהותו ולכן לא היווה בעיה, אך ברגע שהיה צורך בניתוח עמוק יותר של האיסלאם ושל החברה במדינה, הוא הפך להיות אסלאמי בעיקרו.

ש: איך מתייחסת המדינה לפיר, השייח' הצופי במדינה? ת: התפיסה מצד הקולוניאליזם הייתה של האיסלאם האורתודוכסי כגורם בעייתי ביותר, בעוד שהאיסלאם הצופי נתפס כ"משתף-פעולה", שיכול לשלוט בציבור המאמינים לטובת המערב, בתמורה לטובות הנאה כספיות ושלטוניות. וכך החלו השייח'ים הצופיים לתפוס שליטה חזקה יותר באזור על חשבון העלמא האורתודוכסיים. • במדינה הפקיסטנית העצמאית כבר יש לפירים הצופיים כוח השפעה חזק ביותר.

 בכל רחבי עולם האיסלאם, לאחר קבלת השליטה במדינות הערביות בחזרה מידי המערב, מתרחש תהליך של דחיקת הצופיות לשוליים בעקבות ראייתם כ"משפתי-פעולה" עם המערב.
 השייח'ים הצופיים מייצגים את כל רבדי האוכלוסייה, אך בסופו של דבר הם מייצגים לויאליות שלטונית בלבד, כלומר זהות מקומית של העיר או של האזור בו הם גרים ושולטים, אך ברגע שמתחיל הרצון בזהות לאומית, מדינתית, על-מקומית, הצופים נדחקו לשוליים, מאחר ולא היוו גורם מאחד לכל המדינה אלא רק לאזורים ולמקומות קטנים, יחסית, בהם שלטו.
 השלבים הראשונים של דחיית הפירים ממעמדם השלטוני היה מבחינה מוסדית, כאשר השלטונות לקחו את מוסד האואקף ומלאימים את נכסי הפירים.
 שני אידיאולוגים גדולים בפקיסטן טוענים כי הצופיות האמיתית היא רפורמציה חברתית ואילו הפירים והמורידים הקיימים הם כוחות הריאקציה.
 אין לשכוח כי הצופיות היא דבר מאוד מהותי באורח-החיים המוסלמי ואם יוציאו אותו אל מחוץ לפקיסטן, הרי שהדבר יגרור תגובה קשה מאוד מצד המאמינים המקומיים, לכן השלטון חשב לשנות את הצופיות ולהתאים אותו לדרישותיו, אך ללא הצלחה יתירה.
 המשטר הסוציאליסטי הפקיסטני בראשית ימיו סיפח אליו את האמונה המוסלמית ואת הצופיות, אך הם גרמו לפגיעה במהותה של הצופיות עד שבשנת 1980, עלה לשלטון במהפכה צבאית זיה אל-ח'אן, שכונן משטר צבאי, בעל מראה יותר אסלאמי. גם הוא לא ראה את הצופיות בעין יפה, אך השתמש בה והדגיש יותר אלמנטים של ציות ואדיקות אותם ראה כצופיות.
 בנזיר בהוטו עלתה אחרי נפילתו של זיה אל-ח'אן מהשלטון ומאז הפכה המדינה לקצת פחות ריכוזית והאמונה הצופית מאז, מחליפה בה כוחות מדי פעם, כאשר לעיתים היא נמצאת בשיא כוחה ולעיתים נופלת. לעיתים משתמשים בה יותר ולעיתים דוחקים אותה לשוליים ומעדיפים להתעלם מעצם קיומה
Advertisement