Middle East Modern History
Advertisement

Berk Edmond - Struggle and Survival in the Middle Modern East זמן - תחילת המאה ה- 19 (תחילת התנזימאת) עד שלהי המאה ה-20

מרחב - המזה"ת הרחב (צפון אפריקה – המגרב , אפגניסטן , פלשתין, מצרים, איראן).

סוגיות - • שינויים כלכליים במזה"ת – השפעתם על הפרט באימפריה העות'מאנית. • שינויים חברתיים באימפריה – שינוי מעמדם של יחידים בחברה המקומית. • צמיחת מדינות הלאום – השפעתם על מעמדו של הפרט בתוך המסגרת המדינתית. תזות • קריסת המבנה של ה"בית" שבא בעקבות ביטול העבדות בסוף המאה ה-19 שינה את המבנה החברתי , כאשר האליטה הקודמת נדחקה לצד ואליטה חדשה החלה לצמוח. • רפורמות התנזימאת הביאו לחילון של חלק ניכר מהמוסדות ובשל כך לנסיקת מעמדם של אנשי הכמורה של כל הדתות. • מיזוג הכלכלה העולמית בכלכלת המזה"ת הביאה לדעיכת הכלכלה המקומית וכתוצאה מכך גם לערעור המבנה החברתי. • הרחבת רשת הביורוקרטיה של המדינה לתוך חייו של האזרח, יצרה תלות של האזרח במדינה בכל מה שקשור לקידום מעמדו בחברה.

מקורות • ביוגרפיות


ביוגרפיות - משמעות הנרטיב בהקשר המזרח תיכוני

העובדה שאין ביוגרפיות של כל החברות הבסיסיות במזה"ת מאפשרת לנו להבין את השינויים שעברו החברות המזרח תיכוניות מתחילת המאה ה-20. הביוגרפיות מתמקדות בדינמיקה של אנשי ונשות המזה"ת כאשר הן בוחנות את תגובתם לתנאי החיים הקשים באופן שונה בכל אזור ואזור. הביוגרפיה מסבירה באופן ברור בד"כ את אסטרטגיות ההישרדות של האוכלוסייה בכל אזור ואזור. ברק מגדיר את הביוגרפיה הסוציאלית כביוגרפיה אשר מסוגלת לבחון כיצד אינדיבידואלים ניווטו בתוך מערכות חברתיות תהליכים חברתיים ויחסים בין תרבותיים. הביוגרפיות הללו מאפשרות לנו להבין את ההשפעה של תהליכים היסטוריים ארוכי טווח כמו למשל המודרניזציה העות'מאנית , הקולוניאליזם האירופי והלאומיות על קבוצות ספציפיות במזה"ת .


חיי האנשים הרגילים במזה"ת

חייהם של האנשים במזה"ת עוצבו מתוך המבנים האגרריים והעירוניים שבהם חיו , כאשר זהותם הושפעה מסביבתם המשפחתית, דתם, הלאום שלהם, מעמדם בחברה ונסיבות אשר נגרמו בעקבות הכיבוש הזר.

השינויים עמם הם התמודדו נחלקו לשלושה סוגים: 1. התנזימאת 2. מיזוג המזה"ת בכלכלה העולמית 3. התעצמות כוחו של המערב

רצוי להדגיש כי הנסיבות שנוצרו בעקבות השינויים האלו השפיעו לא רק על המדינה אלא גם על החברה ועל האינדיבידואלים אשר הרכיבו אותה כאשר היו כאלה שהרוויחו מן השינויים הנ"ל וישנם כאלו שיצאו נפסדים.התנזימאת

רפורמות התנזימאת היוו את הגורם החשוב ביותר לשיבוש חייהם של התושבים במזה"ת – שכן הן פרצו את המסורות המקובלות באותם ימים , עוררו התנגדות מבית ויצרו הגירה מואצת לכיוון הערים. מצב זה הביא לכך שהאדם הפשוט היה צריך לשנות את אורח חייו והרגליו בהתאמה. הרפורמה בתחום החינוך הביאה לחילון של חלק ניכר מהמוסדות ובשל כך לנסיקת מעמדם של אנשי הכמורה של כל הדתות. יש לציין כי אין לנו מידע רב לגבי השפעת השינוי הזה על שכבת האוכלוסייה הרגילה. ניתן להוסיף כי החברה סבלה מחדירתה של הביורוקרטיה אל תוך עולם הפרט כאשר כל אינדיבידואל היה צריך להתאים את אורח חייו למציאות החדשה הזו.

מיזוג המזה"ת בכלכלה העולמית

המיזוג בכלכלה העולמית גרם להתפוררות של כמה מהמבנים הבסיסיים של השלטון הקודם כמו הגילדות , המסדרים הצופיים וקבוצות דתיות אחרות. החדירה של המוצרים שיובאו מאירופה יצרה דעיכה של התוצרת המקומית( למשל יבוא של צמר מאירופה גרם לירידת ענף הטקסטיל בסוריה).

התעצמות כוחו של המערב

ברק עוסק בעיקר בצפון אפריקה והשפעת הקולוניאליזם הצרפתי על האזור הזה. הוא מדגיש כי עם הזמן גדלה האחיזה של הצרפתים בטח הצפון אפריקאי והביאה לתמורות של החברה של התרבות ושל אורח החיים של האוכלוסייה המקומית. הלאומיות - ברק מנסה להבהיר כי הלאומיות החלה לשחק תפקיד מרכזי בעיצוב דמותה של החברה רק החל מסוף מלה"ע ה-1 עם התפרקותה של האימפריה העות'מאנית. ברק מדגיש כי תנועות המאבק כנגד הקולוניאליזם במזה"ת שהחלו לצמוח בתחילה בעיקר בצפון אפריקה השפיעו רבות על עיצוב החברה המקומית. חשוב לדון בנושא הזה שכן הדילמה אם לצאת למאבק או לתמוך בשלטון האימפריאליסטי ,שהיה חמוש בנשק חדיש ויעיל יותר משל המקומיים קבעה לפעמים את גורלה של אותה קבוצה באותו האזור.

ברק מוסיף כי הביוגרפיות של האנשים אשר חיו תחת הקולוניאליזם משקפות של נקודת הגישה הגזענית של הצרפתים או הבריטים , המדיניות והפוליטיקה והעליונות האירופית שעיצבו את החברות של האזור במשך שני דורות. ברק מציין כי השימוש בביוגרפיות יכול לעזור לנו לבחון את השפעתה של הלאומיות במגוון הדלתות שהיא פתחה בעבור האדם הקטן בתוך הפוליטיקה המקומית . מקרה מעניין שבוחן ברק הוא השפעת החדירה של מהגרים (בזמן התנזימאת) אל תוך גרעין העיר הקדומה כאשר כתוצאה מכך האליטה עברה להתיישב בפרברים ואז הלאומיות שימשה שאלמנט

צמיחת מדינות הלאום והשפעתן על החברות המקומיות

הצמיחה של מדינות הלאום לאחר מלחה"ע ה-2, שאותה הובילו מנהיגים לאומיים כריזמטיים, הביאה עמה שינוי חשוב מבחינה חברתית. המנהיגים הללו הובילו פרויקטים רחבים לפיתוח כלכלי אשר לווה בהרחבת רשת הביורוקרטיה של המדינה לתוך חייו של האזרח, מה שיצר תלות של האזרח במדינה בכל מה שקשור לקידום מעמדו בחברה. השינוי בא לידי ביטוי במס נקודות: • האדם הפך פגיע מאוד כתוצאה מהתחזקותה של הביורוקרטיה. • אופי המשרה של אדם מסוים הייתה תלויה בקשריו עם נושאי התפקידים הבכירים בשלטון. • מידת הצלחתו של הפרט נבעה מתוך קשריו הפוליטיים ולא מכריזמה מיוחדת או כישורים אחרים שהיו לו.

Advertisement