Middle East Modern History
Advertisement

נואל א-סעדאוי[]

הייתי בת שש, כאשר הייתי ישנה במיטתי החמימה, הייתי חולמת חלומות ילדות ורודים כאשר הרגשתי באותה יד קר ומחוספסת (גסה) גדולה בעלת ציפורניים מלוכלכות ושחורות מושטת לעברי ויד אחרת דומה לקודמת גסה וגדולה סותמת את פי וסוכרת עליו. ולקחו אותי אל החמאם ולא ידעתי כמה הם היו ואיני זוכרת את פניהם ואם היו גברים או נשים. ואז התהפך העולם מול עיני ואולי שמו כיסוי על עיני. כל מה שהבנתי שהאחיזה אשר החזיקה בזרועותיי ובשוקי עד שנהייתי חסרת יכולת להתנגד. חשתי את מגע הבלטות הקרות תחת גופי העירום. וקולות אלמוניים ומלמולים אשר השתלב בהם קול נקישת דבר מתכתי אשר הזכיר לי את נקישת השחזת סכין הקצב כאשר היה משחיז אותו מולנו לפני שחיטת הכבש בחג. והדם קפא בעורקיו. חשבתי שמספר גנבים גנבו אותי במיטתי ורוצים לשחוט אותי ושמעתי פעמים רבות את סיפורים אלו מסבתי הכפרייה הזקנה. הטיתי את אוזני לקול הנקישה המתכתית. ואך נעצר והנה עצר ליבי בין צלעותיי. והרגשתי שעה שנשימתי עצורה ועיניי סגורות כי דבר זה מתקרב אלי. לא מתקרב אל צווארי אלא מתקרב אל בטני וכאילו שהסכין או התער החד נופל על צווארי בדיוק, הרגשתי בדבר המתכת נופל בחוזקה ובכוח ועוקר בכוח מבין ירכי, חלק מגופי. לא ידעתי מה אשר קטעו אותו ממני ולא ניסיתי לשאול. בכיתי וקראתי לאימי כדי שתציל אותי. כמה רב היה זעזועי כאשר מצאתי אותה היא בשר ודם (בעצמה) עומדת עם הזרים האלה משוחחת עימם וצוחקת ומחייכת אליהם כאילו לא שחטו את ביתה לפני רגעים. האירוע המשיך ללוות אותי בחלומותיי כמו סיוט, ולא ידעתי בדיוק מה מצפה לי בעתיד ואם יש (יהיו) אירועים אחרים שמסתירים לי אמי או אבי או סבתי או החברה מסביבי אשר נתנה לי להרגיש אחרי שפקחתי את עיני על החיים שאני אישה. כי המילה "אישה" כאשר מבטא אותה מישהו הוא לא מחייך. אחרי שגדלתי ונהפכתי לרופאה בשנת 1955 לא איבדתי את זכר האירוע המכאיב אשר השחית את ילדותי, ואשר שלל ממני בנעורי ונישואי חיים מיניים ונפשיים שלמים.

Advertisement