Middle East Modern History
Advertisement

מלכ חפני נאצפ וריבוי הנשים[]

אכן הוא שם נתעב (ריבוי בנות הזוג או הנשים) כמעט ואצבעותיי לא יכלו לנגוע בעט בזמן הכתיבה. אכן הוא השם נתעב מלא פראות ואנוכיות כמה גברים הוא הביך ולימד אותם את השקר והשחית את מידותיהם וכמה כסף פוזר שמספר אנשים חשבו שהוא מהווה את פרנסתם וכמה הכעיס לב הורה על בן וכמה לימד את המלשינות ואת הקנאה. בשעה שאתה מבלה יא גבר בחתונתך החדשה אנא תזכור שמאחוריך אומללה המעלה אנחות עמוקות ודמעות נפלו מזוויות עיניה שהן כמו הפנינים של כלתך אבל אש העצב המיסה אותם והם הפכו לנוזל. האם אתה לא מפחד מאלוהים על הילדים אשר בוכים את בכייה לומדת אותם את העצב ושאלו את אבני החן של כלתך כעיניים להם באוזנך מצלצלים התופים והחלילים והם לא שומעים את נעימת העצב, בעור התוף של אוזניהם והיו לפני כן שמחים. וזה המדבר אשר אני מתגוררת בו לא אגזים אם אומר כי כל הנשים התנסו בקיומן של ריבוי נשים. פעמים רבות שאלתי אישה מהשכונה את השאלה הזאת: האם את אוהבת את בעלך עכשיו כמו שהיית אוהבת אותו לפני נישואיו לאחרת? התשובה הייתה בכל פעם שלילית. ושמעתי על הנשים האחרות שהן מעדיפות לראות ארון קבורה של בעליהן נישא על הצוואר אשר לראות אותם מתחתנים עם אחרות. אוי אלוהים! האם אל הקצה הזה הגיע חלק מהאישה של הצרה?

Advertisement