Middle East Modern History
Advertisement

· 711 - פלישה ערבית-ברברית (צבא בראשות טארק אבן-זיאד) לספרד הויזיגותית. תוך 5 שנים (עד 716) נכבש מרבית השטח בספרד, למעט רצועה דקה בצפון ח"א.

· 732 - תבוסה מוסלמית בקרב טור-פואטייה בקרבת פאריס ← שיא ההתפשטות מערבה.

          סיבות לתבוסה: 1. צבא מוסלמי שחוק.

2. אקלים אירופי שהקשה על המוסלמים.

3. התנגדות נוצרית חזקה.

4. שיפור טכנולוגי בצד הנוצרי-ארכובות על אוכפי הסוסים.

· 716-756 ← בתקופה זו – 20 שליטים בספרד וחוסר יציבות עקב סכסוכים פנימיים.

· 756 - עבד אל-רחמן ה-I (אל-דאחל), נסיך אומיי שנמלט מן העבאסים מגיע לספרד ומכריז על עצמו כאמיר. ייצב את השלטון במדינה והפך את ספרד לאימפריה אזורית עצמאית (ספרד עצמאית, לא מעלה מסים לעבאסים והטביעה מטבעות).

תקופת שלטון האומיים בספרד – כ-300 שנה.

היורש, עבד אל-רחמן ה-II, קיבל לידיו מדינה עצמאית וחזקה אך מרבית האוכלוסייה היה עדיין נוצרי ורק האליטה הייתה מוסלמית, ובנוסף היו מתיחויות בין הברברים והערבים שהגיעו לספרד. בימיו ספרד השתלטה על חלקים מצפון-אפריקה,והפכה לאימפריה מסחרית אזורית ← תקופת שגשוג ופריחה תרבותית.

· אחרי מותו של עבד אל-רחמן II ישנו משבר פנימי ← הפאטמים מנצלים את המשבר לכיבוש חלקים מצפון אפריקה.

· 929 - עבד אל-רחמן ה-III – מביא להתייצבות כלכלית ומכריז עצמו כח'ליפה. התרסה נגד העבאסים והפאטימים שעלו בצפון-אפריקה. במצב זה ישנם 3 ח'ליפות שונים באזורים שונים של עולם האסלאם. מאחד את השורות בספרד של אחרי המשבר.

· בימי אל-חאכּם – טיפוח תרבותי והקמת הספרייה ← תקופת פריחה תרבותית, הקמת מוסדות-דת וטיפוח אנשי דת ותרבות.

· במאה ה-11: פיצול ספרד לכ-40 נסיכויות נפרדות ← "תקופת מלכי המפלגות" (1009). פריחה תרבותית על רקע עליית החינוך והכשרת בעלי –מקצוע למנהל המדינות.

· 1008-1031: מלחמת אזרחים וסכסוכי-שלטון.

· מאות 14-12: השלמת הרקונקיסטה (Reconquista) – "הכיבוש מחדש" של ספרד בידי הנוצרים.

השליטים המוסלמים שהכירו בחולשתם, קראו לעזרתם את המדינות החזקות מצפון-אפריקה:

1. מוראביטון – ג'יהדיסטים ממרוקו.

2. מוואחידוּן – ביקשו לחזור לערכי האסלאם הראשוני.

 • שתי השושלות הללו, הגיעו לספרד העשירה ע"מ לעזור, אך בפועל נטמעו בה, איבדו את ערכי האסלאם שלהם, ובכך נחלשו ונפלו.

3. בַּנוּ מַרִין: שושלת סוחרים יציבה שהגיעה לספרד לא בשם הדת, ובכך לא הזיקו ולא ניזוקו.

· מאות 13-15: נפילת ספרד ← המוסלמים מצטמצמים לממלכה הנאסרית של גרנאדה בדרום.

· הנפילה הסופית ← סוף המאה ה-15 (1492 – גירוש ספרד) ← בכל התקופה – שקיעה תרבותית.

Advertisement