Middle East Modern History
Advertisement

==פרק א': מורכבותה ורבגמד בכורה מבין כל האמירויות. עמדו מול הביזנטים תקופה ארוכה ובכך הגשימו את משי שיש לחזור לאסלאם המסורתי. וזירים חשובים: מוסטפה רשיד פאשה, עאלי פאשא ופואד פשה.==

פרק י"ב: שנת שלושת הסולטאנים:[]

זיאה פאשא: משורר אנית:

עבד אל חמיד ה – 2 : שלט 1876-1908, נתפס כשמרני ודתי ומתנגד לרפורמות והיסטוריוגראפיה. היו התפתחויות בתחום החינוך בה הוכשרה האליטה הבאה, רפורמות בתחום המשפט, בתחום התקשורת: מסילות ברזל אוריינט אקספרס מווינה לאיסטנבול ב – 1888 ומסילה חג'אזית ב – 1890 למכה ומדינה. התפתחה גם רשת הטלגרף. אחדות וקידמה והתורכים הצעירים: סטודנטים שהתחנכו על יסודות חילוניים ליברלים והתנגדו לעבד אל חמיד. היו התארגנויות אופוזיציוניות וב – 1896 ניסיון הפיכה של גנרלים בכירים בצבא. 1908 הכריז הסולטאן לחדש את החוקה בגלל לחץ, הוא הודח והוקמה ממשלה אזרחית בידי כת צבאית של "התורכים הצעירים".

Advertisement